Ιδέες και λύσεις σε αρμονία με τη φύση και το περιβάλλον

Συστήματα φυτεμένων δωμάτων

Μετατρέπουμε  αδιάφορες οροφές σε  πράσινα, οικολογικά δώματα.

Συστήματα κάθετων φυτεύσεων

Αλλάζουμε τους μονότονους τοίχους σε ζωντανά και οικολογικά στοιχεία.

Συστήματα οριοθέτησης και σταθεροποίησης

Μια έξυπνη και οικολογική λύση για τη δημιουργία φυσικών επιφανειών.

Συστήματα διαχωρισμού με αδρανή υλικά

Σύγχρονα διαχωριστικά στοιχεία με εφαρμογή στην αρχιτεκτονική τοπίου.

Συστήματα αποθήκευσης και διανομής νερού

Καινοτόμες λύσεις ορθολογικής χρήσης του νερού άρδευσης.

Συστήματα διαχείρισης δέντρων

Συστήματα  αγκύρωσης δέντρων, καθοδήγησης και  περιορισμού του ριζικού συστήματος