Συστήματα διαχείρισης δέντρων

susthmata-upogeias-agkurwshs-dentrwn

Συστήματα υπόγειας αγκύρωσης δέντρων

Σταθεροποιούν τις νέες φυτεύσεις μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους δέντρων.

susthmata-upergeias-agkurwshs-dentrwn

Συστήματα υπέργειας αγκύρωσης δέντρων TGK - PBK

Εξασφαλίζουν τη συγκράτηση του δέντρου στο έδαφος και την κατακόρυφη ανάπτυξη του.

ptk

Σύστημα αγκύρωσης φυτοδοχείων Pot-lock

Εξασφαλίζουν υγιή ανάπτυξη των φυτών και των δέντρων που διατηρούνται και αναπτύσσονται στα φυτοδοχεία.