Συστήματα υπέργειας αγκύρωσης δέντρων [TGK - PBK]

susthmata-upergeias-agkurwshs-dentrwn

Εξασφαλίζουν τη συγκράτηση του δέντρου στο έδαφος και την κατακόρυφη ανάπτυξη του.

Τα συστήματα υπέργειας αγκύρωσης δέντρων παρέχουν μία λύση υπέργειας στήριξης που εξασφαλίζει τη συγκράτηση του δέντρου στο έδαφος και την κατακόρυφη ανάπτυξή του. Είναι κατάλληλα για την αγκύρωση δέντρων ύψους μέχρι 12 m και παρέχονται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Πλεονεκτήματα

Τα συστήματα υπέργειας αγκύρωσης δέντρων είναι:

Διατίθενται 2 τύποι συστημάτων υπέργειας αγκύρωσης δέντρων:

Tree Guying Kit [TGK]

tgk

Palm Bracing Kit [PBK]

pbk

Tree Guying Kit

Βασικός τύπος που καλύπτει τις περισσότερες εφαρμογές υπέργειας αγκύρωσης δέντρων.

Palm Bracing Kit

Κατάλληλος τύπος συστήματος για φοίνικες με ύψος μέχρι 4.5 m και διάμετρο κορμού μέχρι 25 cm ή για φοίνικες ύψους μέχρι 7.5 m και διαμέτρου κορμού μέχρι 45 cm.