LIGHT SYSTEM G25

LIGHT SYSTEM G25


  • To LIGHT SYSTEM G25 είναι σύστημα υποδομής φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου που χρησιμοποιείται συνήθως σε φυτεμένα δώματα παλαιών υφιστάμενων κατασκευών ή σε κατασκευές όπου απαιτείται το ελάχιστο φορτίο επιβάρυνσης.
  • Αποτελείται από πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση και ειδικό ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 8 έως 12εκ.
  • Το περιορισμένο βάρος της κατασκευής στο σύνολο της επιτρέπει την εγκατάσταση του σχεδόν σε οποιαδήποτε οροφή με κλίση από 1,5-40°. Σε κλίσεις άνω των 10° είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένων αποστραγγιστικών συστημάτων που συγκρατούν το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών από διάβρωση, ενώ σε κλίσεις μεγαλύτερες από 15° και μέχρι τις 35-40° είναι αναγκαία η χρήση γεωκυψελών ή άλλων στοιχείων συγκράτησης του υποστρώματος.
  • Απαιτείται ελάχιστη φροντίδα για τη συντήρησή του και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή βλάστηση και ελάχιστες απαιτήσεις νερού.
  • Ιδανικό φυτικό υλικό: φυτά χαμηλής βλάστησης με επιφανειακό ριζικό σύστημα που αναβλαστάνουν εύκολα όπως φυτικοί τάπητες, σέδα, αγριολούλουδα, πόες, μικρά αγρωστώδη, κ.α.
  • Υποστηρικτικό Υλικό


     
    pdf_1