Κάλυμμα προστασίας και διανομής για σωλήνες άρδευσης LS BLUELITE-COVER

  Πρόκειται για ένα νέο και καινοτόμο υλικό και συγκεκριμένα για ένα ανθεκτικό ειδικό κάλυμμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής του νερού άρδευσης, εντός του οποίου τοποθετείται σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης διαμέτρου ~16mm .   

  Το κάλυμμα του σωλήνα αποτελείται από διασυνδεδεμένους πόρους αέρα σε ποσοστό έως 90%, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει έντονη τριχοειδή λειτουργία. Το νερό της άρδευσης κατανέμεται με την τριχοειδή λειτουργία στο σύνολο του ειδικού καλύμματος και στη συνέχεια ποτίζει ομοιόμορφα τη περιοχή εγκατάστασης, σε μία μεγάλη επιφάνεια επαφής. Αφού τοποθετηθεί ο σωλήνας εντός του καλύμματος LS BLUELITE-COVER, στη συνέχεια εγκαθίσταται εντός του εδάφους (ή άλλου υποστρώματος) και συγκεκριμένα στο επίπεδο της ριζόσφαιρας της περιοχής φύτευσης. Συνδυάζεται ιδανικά με το πλέγμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής νερού LS LITE-NET, με αποτέλεσμα το νερό άρδευσης να μεταφέρεται άμεσα και αποτελεσματικά απευθείας στην περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών.   

  Το κάλυμμα προστατεύει το σωλήνα από την είσοδο των ριζών, καθώς και από την υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς όταν τοποθετείται επιφανειακά στο έδαφος. Είναι απλό και εύκολο στην εγκατάσταση.

Εφαρμογές