Ολοκληρωμένο σύστημα ορθολογικής υπεδάφιας άρδευσης LS BLUELITE-NET

  Πρόκειται για μία εντελώς νέα και καινοτόμο λύση για την ορθολογική χρήση του νερού, που βασίζεται στην εφαρμογή μιας πρωτοποριακής τεχνικής υπεδάφιας άρδευσης.    

  Αποτελείται από το συνδυασμό ενός σταλακτηφόρου σωλήνα άρδευσης καλυμμένου με ένα ειδικό μη υφαντό υλικό (LS BLUELITE-TUBE), ο οποίος τοποθετείται απευθείας στο πλέγμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής νερού LS LITE-NET. Το νερό απελευθερώνεται από τον σταλακτηφόρο σωλήνα άρδευσης και διαχέεται ομοιόμορφα μέσω του μη υφαντού καλύμματος στο πλέγμα LS LITE-NET και με τον τρόπο αυτό διανέμεται σε μια μεγάλη περιοχή της ριζόσφαιρας, με αποτέλεσμα η επιφάνεια επαφής του νερού άρδευσης με το έδαφος να αυξάνεται εκθετικά. Η ανοικτή δομή του πλέγματος επιτρέπει την ανάπτυξη των ριζών γύρω από αυτό, με αποτέλεσμα την προσρόφηση του αποθηκευμένου νερού και αέρα σε ποσοστό έως 100%.  

  Παρέχει εξοικονόμηση νερού έως 70% σε σύγκριση με άλλα συστήματα, λόγω της συγκράτησης του μεγαλύτερου ποσοστού του νερού στην περιοχή της ριζόσφαιρας, μειώνοντας δραστικά τις απαιτούμενες δόσεις άρδευσης.

Εφαρμογές