Επεξεργασμένο αδρανές υπόστρωμα
LS DRAIN PLUS 1

Τα LS DRAIN PLUS 1 είναι ειδικά επεξεργασμένα υποστρώματα για φυτεμένα δώματα, που αποτελούνται από υψηλής ποιότητας εξειδικευμένα μείγματα χημικά αδρανών ηφαιστιογενών υλικών. Διαθέτουν εντυπωσιακά υψηλές τιμές υδατοπερατότητας και κυκλοφορίας του αέρα, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες στα υπερκείμενα υποστρώματα ανάπτυξης του φυτικού υλικού. Παρουσιάζουν υψηλή μηχανική αντοχή και χαμηλό ειδικό βάρος, υψηλές θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, αυξημένη αντοχή στον παγετό, ενώ παράλληλα είναι άκαυστα παρέχοντας πυροπροστασία στην κατασκευή. Αποτελούνται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά, μεγάλης διαμέτρου και διαβαθμισμένης κοκκομετρίας. Εργαστηριακός έλεγχος από Κρατικό Ερευνητικό Ίδρυμα πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025:2017.

 

Εφαρμογές