Γεωπλέγμα σταθεροποίησης υποστρώματος/εδάφους LS GEONET

Διαξονικό γεωπλέγμα για την ενίσχυση και τον οπλισμό υποστρώματος/εδάφους με έντονη κλίση ή κακή φέρουσα ικανότητα. Το σύστημα ενισχύει τη σταθεροποίηση της βάση του φερτού υλικού, με αποτέλεσμα να μειώνει το φαινόμενο της διαφορικής καθίζησης. Γρήγορη τοποθέτηση λόγω της εύκολης ανάπτυξης του υλικού στο πεδίο εφαρμογής.

Εφαρμογές