Πλέγμα διανομής νερού δένδρων LS LITE-NET TREE

  Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό υλικό και συγκεκριμένα για ένα ανθεκτικό πλέγμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής αέρα και νερού άρδευσης, κατάλληλων διαστάσεων για την εγκατάσταση των δένδρων.  

  Το LITE-NET TREE τοποθετείται γύρω από τη μπάλα της ρίζας ή στο λάκκο του δέντρου και απορροφά αέρα και νερό από την εξαιρετικά πορώδη δομή των ινών του στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να τα μεταφέρει αποτελεσματικά απευθείας στις ρίζες του. Αποτελείται από διασυνδεδεμένους πόρους αέρα σε ποσοστό έως 90%, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει έντονη τριχοειδή λειτουργία. Η ανοικτή δομή του πλέγματος επιτρέπει την ανάπτυξη των ριζών γύρω από αυτό, με αποτέλεσμα την προσρόφηση του αποθηκευμένου νερού και αέρα σε ποσοστό έως 100%.  

  Αποθηκεύει 6 φορές περισσότερο νερό σε σχέση με αντίστοιχα υλικά κοκοφοίνικα, μειώνοντας σημαντικά τη συχνότητα άρδευσης. Βελτιώνει σημαντικά την ανάπτυξη των ριζών σε βάθος και παράλληλα αυξάνει τη σταθερότητα του δέντρου. Απλό και εύκολο στην εγκατάσταση.

Εφαρμογές