Πλέγμα αποθήκευσης & διανομής νερού άρδευσης LS LITE-NET

  Ανθεκτικό πλέγμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής αέρα και νερού άρδευσης εντός του υποστρώματος εγκατάστασης.  

  Αποτελείται από διασυνδεδεμένους πόρους αέρα σε ποσοστό έως 90%, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει έντονη τριχοειδή λειτουργία. Τοποθετείται εντός του εδαφικού υποστρώματος και συγκεκριμένα στο επίπεδο της ριζόσφαιρας των φυτών. Η ανοικτή δομή του πλέγματος επιτρέπει την ανάπτυξη των ριζών γύρω από αυτό, με αποτέλεσμα την προσρόφηση του αποθηκευμένου νερού και αέρα σε ποσοστό έως 100%.   

  Εξοικονομεί σημαντικές ποσότητες νερού, λόγω της συγκράτησης του μεγαλύτερου ποσοστού του στην περιοχή της ριζόσφαιρας, μειώνοντας δραστικά τις απαιτούμενες δόσεις άρδευσης. Αποθηκεύει 6 φορές περισσότερο νερό κατ΄ όγκο σε σχέση με τον κοκοφοίνικα. Ενισχύει τη συγκράτηση του φυτικού υλικού μέσω της αγκύρωσης των ριζών στο πλέγμα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το συχνό φαινόμενο της ολίσθησης του υποστρώματος.

Εφαρμογές