Πλέγμα αποθήκευσης & διανομής νερού άρδευσης LS LITE-NET

        Ανθεκτικό πλέγμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής αέρα και νερού άρδευσης εντός του υποστρώματος εγκατάστασης.   

            Αποτελείται από διασυνδεδεμένους πόρους αέρα σε ποσοστό έως 90%, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει έντονη τριχοειδή λειτουργία.   Τοποθετείται εντός του εδαφικού υποστρώματος και συγκεκριμένα στο επίπεδο της ριζόσφαιρας των φυτών.   Η ανοικτή δομή του πλέγματος επιτρέπει την ανάπτυξη των ριζών γύρω από αυτό, με αποτέλεσμα την προσρόφηση του αποθηκευμένου νερού και αέρα σε ποσοστό έως 100%.   

     Εξοικονομεί σημαντικές ποσότητες νερού, λόγω της συγκράτησης του μεγαλύτερου ποσοστού του στην περιοχή της ριζόσφαιρας, μειώνοντας δραστικά τις απαιτούμενες δόσεις άρδευσης.   Αποθηκεύει 6 φορές περισσότερο νερό κατ΄ όγκο σε σχέση με τον κοκοφοίνικα.   Ενισχύει τη συγκράτηση του φυτικού υλικού μέσω της αγκύρωσης των ριζών στο πλέγμα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το συχνό φαινόμενο της ολίσθησης του υποστρώματος.

Εφαρμογές