LS LK/LK FLEXI EDGE STRIP


LS LK/LK FLEXI EDGE STRIP

Στοιχείο διαχωρισμού LS LK/LK FLEXI EDGE STRIP


Τα μεταλλικά στοιχεία LK χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των επιφανειών των φυτεμένων δωμάτων από άλλες διαμορφώσεις, όπως πλακοστρώσεις, deck, αδρανή, κ.α. Διασφαλίζουν την ελεύθερη αποστράγγιση του νερού μέσω των κατάλληλων ανοιγμάτων στην επιφάνειά τους. Συγκρατούνται με το βάρος του υποστρώματος χάριν του σχήματος L που διαθέτουν. Κατασκευάζονται από αλουμίνιο και είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων . Διατίθενται και σε εύκαμπτο τύπο (LK FLEXI), ενώ συνοδεύονται με συνδέσμους και σχηματίζουν εύκολα γωνίες για τη δημιουργία ορθογώνιων ή καμπυλωτών σχημάτων. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής στοιχείων σε επιλεγμένα χρώματα σύμφωνα με το RAL.

Υποστηρικτικό Υλικό


pdf_1

Εφαρμογές


  • Ιδανικά για όλους τους τύπους φυτεμένων δωμάτων (εκτατικού, ημιεντατικού και εντατικού τύπου)
  • Χρησιμοποιούνται σε στέγες έως και 35% κλίση.
  • Τεχνικά Χαρακτηριστικά