Υπόστρωμα ανάπτυξης LS SDSΙ/SDI PREMIUM

Τα SDSI/SDI- PREMIUM είναι κορυφαίας σύνθεσης υποστρώματα ανάπτυξης φυτικού υλικού για φυτεμένα δώματα ημιεντατικού ή εντατικού τύπου. Περιέχουν υψηλής ποιότητας ανόργανα και οργανικά υλικά, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για την εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών. Διαθέτουν εντυπωσιακά χαμηλές τιμές ειδικού βάρους, pH, περιεκτικότητας σε άλατα και αργίλου. Είναι πλούσια σε οργανική ουσία, με υψηλές τιμές υδατοπερατότητας και υδατοϊκανότητας και είναι από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Εργαστηριακός έλεγχος από Κρατικό Ερευνητικό Ίδρυμα πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025:2017

Εφαρμογές