Σχετικά με εμάς

Η Landscaping Systems αντιπροσωπεύει κορυφαίους οίκους του εξωτερικού και τροφοδοτεί την εγχώρια αγορά με προϊόντα που συμβάλουν στην δημιουργία σύγχρονων, ποιοτικών και λειτουργικών έργων πρασίνου & αρχιτεκτονικής τοπίου στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, σε επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και αναψυχής.

Στόχος μας

Στόχος μας αποτελεί η προώθηση καινοτόμων και πιστοποιημένων συστημάτων, τεχνολογιών και υπηρεσιών, για τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών που ικανοποιούν τα αυστηρότερα διεθνή οικολογικά κριτήρια πιστοποιήσεων, αναπτύσσουν τη περιβαλλοντική συνείδηση και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των χρηστών.

Τα συστήματα

Τα συστήματα διαμόρφωσης τοπίου είναι εύκολης εγκατάστασης και συντήρησης, ενώ εναρμονίζονται απόλυτα με το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον χωρίς να το επιβαρύνουν κατά τη φάση της κατασκευής – λειτουργίας – αποδόμησής τους. Παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία οικολογικών και αρχιτεκτονικά εντυπωσιακών κατασκευών, ανθεκτικών στις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες

Οι εφαρμογές

Οι εφαρμογές των συστημάτων διαμόρφωσης τοπίου της Landscaping Systems συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, υδάτινων και άλλων πολύτιμων φυσικών πόρων, περιορίζουν την ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προστατεύουν την υγεία και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των χρηστών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δήμοι

Δημόσιοι φορείς

Ιδιωτικοί φορείς

Τεχνικές εταιρείες

Ιδιωτικά έργα σε