SLOPING PYRAMID SYSTEM

SLOPING PYRAMID SYSTEM


  • To SLOPING PYRAMID SYSTEM είναι σύστημα υποδομής φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου που χρησιμοποιείται συνήθως σε επικλινή φυτεμένα δώματα.
  • Αποτελείται από εξειδικευμένα υλικά διαστρωμάτωσης και ειδικό ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 9 εκ.
  • Το περιορισμένο βάρος της κατασκευής στο σύνολο της επιτρέπει την εγκατάσταση του σχεδόν σε οποιαδήποτε οροφή με κλίση από 10-40ο, λόγω της χρήσης του εξειδικευμένου συστήματος σταθεροποίησης - συγκράτησης του υποστρώματος LD PYRAMID το οποίο προστατεύει την κατασκευή από τις δυνάμεις διάτμησης που αναπτύσσονται.
  • Απαιτείται ελάχιστη φροντίδα για τη συντήρησή του και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή βλάστηση και ελάχιστες απαιτήσεις νερού.
  • Ιδανικό φυτικό υλικό: φυτά χαμηλής βλάστησης με επιφανειακό ριζικό σύστημα που αναβλαστάνουν εύκολα όπως φυτικοί τάπητες, σέδα, αγριολούλουδα, πόες, μικρά αγρωστώδη, κ.α
  • Υποστηρικτικό Υλικό


     
    pdf_1