Σύστημα αγκύρωσης φυτοδοχείων Pot-Lock

Εξασφαλίζουν υγιή ανάπτυξη των φυτών και των δέντρων που διατηρούνται και αναπτύσσονται στα φυτοδοχεία.

Σύστημα αγκύρωσης φυτοδοχείων [Pot-Lock]


Το σύστημα αγκύρωσης φυτοδοχείων Pot-Lock παρέχει μια ευέλικτη λύση για την εξασφάλιση της σταθερότητας των φυτοδοχείων και κατ’ επέκταση της υγιούς ανάπτυξης των φυτών και των δέντρων που διατηρούνται και αναπτύσσονται σε αυτά.

Πλεονεκτήματα

Το σύστημα αγκύρωσης φυτοδοχείων Pot-Lock:
  • Σταθεροποιεί τα φυτά και τα δέντρα έναντι εξωτερικών δυνάμεων και αποτρέπει την πτώση τους.
  • Αποτρέπει την υποβάθμιση των φυτών λόγω απώλειας εδαφικού υποστρώματος.
  • Ελαχιστοποιεί το κόψιμο των ριζών λόγω του αέρα, που σημαίνει πιο μεγάλα και υγιή φυτά με ισχυρότερα ριζικά συστήματα.
  • Αποτρέπει την ριζοβολία των φυτών στο έδαφος, επιτρέποντας την εύκολη μετακίνησή τους.
  • Επιτρέπει την ευέλικτη τοποθέτηση των φυτοδοχείων στο χώρο του φυτωρίου παρέχοντας εύκολη πρόσβαση για άρδευση και εργασία.
  • Έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί ανάλογα με το μέγεθος του φυτοδοχείου.
  • Μπορεί να δεχτεί μέχρι και 4 πείρους αγκύρωσης ανάλογα με το φορτίο.

Υποστηρικτικό Υλικό

egxeiridio
pdf_1
Οδηγίες τοποθέτησης

Εφαρμογές