Συστήματα διαχωρισμού και ηχομόνωσης Bamboowall

Σύστημα που προσφέρει ζεστή και ξεχωριστή αίσθηση σε κάθε κήπο ή υπαίθρια διαμόρφωση.

Σύστημα διαχωρισμού και ηχομόνωσης με Bamboo [Bamboo Wall]


Τα συστήματα διαχωρισμού και ηχομόνωσης BambooWall® προσδίδουν σε κάθε κήπο ή υπαίθρια διαμόρφωση μια “ζεστή” και ξεχωριστή αίσθηση.

Ο συνδυασμός μπαμπού και γαλβανισμένου χάλυβα δημιουργεί ένα αποτέλεσμα φυσικό και ελκυστικό, αλλά και στιβαρό. Το μπαμπού είναι ένα πολύ ισχυρό και ανθεκτικό υλικό και ως εκ τούτου ιδανικό για εξωτερικές εφαρμογές.

Εγκατάσταση


1

Καθαρισμός της περιοχής του εδάφους όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα διαχωρισμού και καθορισμός, με έναν σπάγκο, της γραμμής αναφοράς της οριοθέτησης. Πάνω στη γραμμή αυτή, με μια μετροταινία καθορίζονται και τα σημεία που θα αποτελέσουν κέντρα των λάκκων για την εγκατάσταση των δοκών. Ο πρώτος λάκκος εγκατάστασης σκάβεται σε βάθος 80 cm και με διάμετρο περίπου 25 cm, με γεωτρύπανο ή φτυάρι.

2

Τοποθέτηση της πρώτης δοκού κεντρικά του λάκκου, ρύθμιση ώστε να είναι κάθετη στο έδαφος και προσαρμογή της, με τη χρήση ενός σφυριού, στο κατάλληλο βάθος.

3

Όταν η δοκός βρίσκεται σε σωστή θέση και ύψος, ο λάκκος πληρώνεται μέχρι τα πρώτα 30-40 cm με χώμα που πρέπει να συμπιεστεί, ενώ τα υπόλοιπα 40-50 cm πληρώνονται με έτοιμο κονίαμα. Για κάθε δοκό χρειάζεται περίπου 1,5 σακούλα έτοιμου κονιάματος των 25 κιλών.

4

Προσθήκη περίπου 4-6 L νερού και ανάμειξη με το έτοιμο κονίαμα με τη χρήση ενός πασσάλου, μέχρι την ομογενοποίηση του μείγματος.5

Έλεγχος θέσης δοκού ώστε να είναι κάθετη στο έδαφος και παράλληλη με το σπάγκο αναφοράς και ευθυγράμμιση εκ νέου με αλφάδι.

6

Σκάψιμο του δεύτερου λάκκου βάσει των σημείων που έχουν καθοριστεί πάνω στη γραμμή αναφοράς του σπάγκου, σε απόσταση ίση με το μήκος του πλαισίου.

7

Το πλαίσιο τοποθετείται στην πρώτη δοκό έτσι ώστε η πίσω πλευρά του να βρίσκεται στην πλευρά της δοκού που δεν διαθέτει οπές. Η πάνω πλευρά του πλαισίου υποδεικνύεται με ένα αυτοκόλλητο με βέλος, ενώ η πίσω πλευρά διαθέτει εμφανείς βίδες στις γωνίες.

8

Εγκατάσταση πλαισίου στη δοκό με τη χρήση αυτοδιάτρητων βιδών στις υφιστάμενες οπές της δοκού. Δεν χρειάζεται δημιουργία οπών στα πλαίσια.9

Τοποθέτηση της δεύτερης δοκού στον δεύτερο λάκκο με παράλληλη εφαρμογή στο πλαίσιο διαχωρισμού και ηχομόνωσης. Προτείνεται ο έλεγχος της δεύτερης δοκού με αλφάδι προκειμένου να είναι κάθετη στο έδαφος αλλά και παράλληλη στη γραμμή αναφοράς.

10

Προσαρμογή της δεύτερης δοκού με τη χρήση ενός σφυριού στο κατάλληλο βάθος, ώστε το ύψος της να ταυτίζεται με το ύψος του διαχωριστικού πλαισίου. Προτείνεται επανέλεγχος της ευθυγράμμισης και των τριών στοιχείων μεταξύ τους και επανάληψη των βημάτων 6-10 για την εγκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος του συστήματος διαχωρισμού και ηχομόνωσης.

11

Μετά την εγκατάσταση τα όποια κενά μεταξύ των διαχωριστικών στοιχείων και του εδάφους μπορούν να καλυφθούν με χώμα, συμβάλλοντας στην αποφυγή διαρροών ήχου.

Εφαρμογές