Συστήματα φυτεμένων δωμάτων

Τα φυτεμένα δώματα μετατρέπουν αδιάφορες οροφές κτιρίων σε ζωντανά, πράσινα, οικολογικά δώματα, που μπορούν να αποκτήσουν νέες χρήσεις και λειτουργικότητα. Πρόκειται για συστήματα που οργανώνονται σε πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών και σε συνδυασμό με το υπόστρωμα ανάπτυξης και το φυτικό υλικό δημιουργούν ένα μόνιμο οικοσύστημα.

Ωφέλη φυτεμένων δωμάτων

Τύποι φυτεμένων δωμάτων

Ολοκληρωμένα συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.

Στάδια κατασκευής

Η εγκατάσταση της υποδομής των φυτεμένων δωμάτων σε στάδια

Προϊόντα φυτεμένου δώματος

Αναλυτική λίστα με τα προϊόντα των φυτεμένων δωμάτων.