Συστήματα φυτεμένων δωμάτων

Συστήματα που οργανώνονται σε πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών.

Συστήματα Φυτεμένων Δωμάτων


Τα φυτεμένα δώματα μετατρέπουν αδιάφορες οροφές κτιρίων σε ζωντανά, πράσινα, οικολογικά δώματα, που μπορούν να αποκτήσουν νέες χρήσεις και λειτουργικότητα. Πρόκειται για συστήματα που οργανώνονται σε πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών και σε συνδυασμό με το υπόστρωμα ανάπτυξης και το φυτικό υλικό δημιουργούν ένα μόνιμο οικοσύστημα.

Ωφέλη φυτεμένων δωμάτων

Βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας τις ανάγκες του κτιρίου σε ψύξη και θέρμανση.

Ενισχύουν την ηχομόνωση του κτιρίου και προστατεύουν την μόνωση του δώματος.

Αυξάνουν την εμπορική αξία του ακινήτου, λόγω της αισθητικής και λειτουργικής του αναβάθμισης.

Αποτελούν οικοσύστημα που βελτιώνει το μικροκλίμα, προσελκύει την τοπική πανίδα και μειώνει το φαινόμενο της θερμικής νησίδας στην πόλη, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει αισθητικά το αστικό τοπίο.

υτόχρονα παράγουν πολύτιμο οξυγόνο.

Συγκρατούν το νερό της βροχής, συντελώντας στην αποφόρτιση του αποχετευτικού δικτύου και την μείωση των πλημμυρικών φαινομένων.