BLUELITE-NET SYSTEM BWSS

BLUELITE-NET SYSTEM BWSS


 • To BLUELITE-NET SYSTEM BWSS είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ορθολογικής Διαχείρισης του νερού άρδευσης σε φυτεμένα δώματα, σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στο θερμό και ξηρό κλίμα των πεδινών και νησιωτικών περιοχών της Μεσογειακής ζώνης.
 • Πρόκειται για μία εντελώς νέα και καινοτόμο λύση για την ορθολογική χρήση του νερού, που βασίζεται στην εφαρμογή μιας πρωτοποριακής τεχνικής υπεδάφιας άρδευσης. Αποτελείται από το συνδυασμό ενός σταλακτηφόρου σωλήνα άρδευσης (LS BLUELITE-TUBE) καλυμμένου με ένα ειδικό μη υφαντό υλικό, ο οποίος τοποθετείται απευθείας στο πλέγμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής νερού LS LITE-NET.
 • Το νερό από τον σταλακτηφόρο σωλήνα άρδευσης απελευθερώνεται και διαχέεται ομοιόμορφα μέσω του μη υφαντού καλύμματος στο πλέγμα LS LITE-NET και με τρόπο αυτό διανέμεται σε μια μεγάλη περιοχή της ριζόσφαιρας, με αποτέλεσμα η επιφάνεια επαφής του νερού άρδευσης με το έδαφος να αυξάνεται εκθετικά.
 • Το σύστημα αποθηκεύει νερό έξι φορές περισσότερο σε σχέση με τα οργανικά συστατικά και οκτώ φορές περισσότερο σε σχέση με τα τεμαχίδια της αργίλου του υποστρώματος.
 • Οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται γύρω από την ανοιχτή δομή του πλέγματος, με αποτέλεσμα να είναι άμεσα διαθέσιμο και να μπορεί να προσροφηθεί το 100% του αποθηκευμένου νερού από το πλέγμα.
 • Παρέχει εξοικονόμηση νερού έως 70% σε σύγκριση με άλλα συστήματα, λόγω της συγκράτησης του μεγαλύτερου ποσοστού του νερού στην περιοχή της ριζόσφαιρας, μειώνοντας δραστικά τις απαιτούμενες δόσεις άρδευσης.
 • Έχει εφαρμογή σε όλους τους τύπους φυτεμένων δωμάτων (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού).
 • Υποστηρικτικό Υλικό


   
  pdf_1