Σύστημα σταθεροποίησης αδρανών υλικών [EccoGravel]

 Το Σύστημα Σταθεροποίησης Αδρανών Υλικών ECCOgravel® αποτελεί μια έξυπνη και οικολογική λύση για τη δημιουργία φυσικών επιφανειών που δεν σφραγίζουν το έδαφος και εντάσσονται αρμονικά στα έργα αρχιτεκτονικής τοπίου.   

  Αποτελείται από φύλλα κυψελοειδούς πλέγματος, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), με συγκολλημένο στη βάση τους, ανθεκτικό και διαπερατό από το νερό γεωύφασμα. Για την πλήρωση του συστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδρανές υλικό, που παρέχει ευρεία ποικιλία επιλογών (βότσαλο διαφόρων αποχρώσεων ή χαλίκι και με κοκκομετρία σωματιδίων 6-12 mm ή 12-22 mm).   Το κυψελοειδές πλέγμα συγκρατεί το αδρανές υλικό στη θέση του και επικαλύπτεται πλήρως από αυτό. Το αποτέλεσμα είναι μια λειτουργική και σταθερή επιφάνεια από αδρανές υλικό, απόλυτα διαπερατή, με φυσική εμφάνιση. 

  Το σύστημα σταθεροποίησης είναι κατάλληλο για τη διέλευση και στάση πεζών και οχημάτων, εγκαθίσταται εύκολα, παρουσιάζει μεγάλη διάρκεια ζωής και έχει μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης.

eccogravel

Πλεονεκτήματα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Εγκατάσταση

1

Εκσκαφή

Αρχικά, εκτελούνται οι αναγκαίες εργασίες εκσκαφής. Το επιφανειακό έδαφος θα πρέπει να αφαιρεθεί

2

Τοποθέτηση ορίων

Τα όρια θα πρέπει να τοποθετηθούν 1-2 cm πάνω από τα φύλλα του συστήματος σταθεροποίησης αδρανών υλικών.

3

Προσθήκη υπόβασης

Η υπόβαση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε βάθος τουλάχιστον 25 cm και να γίνει συμπίεση με δονητική πλάκα ανά στρώσεις των 20 cm το πολύ. Η θεμελίωση μπορεί να αποτελείται από: θραύσματα ασβεστόλιθου, πορφυρίτη, σκυροδέματος (μέγεθος κόκκου: 0-32 mm ή 0-40 mm).

4

Εφαρμογή της στρώσης οριζοντίωσης

Το βάθος της στρώσης οριζοντίωσης για εφαρμογές οχημάτων είναι 5 cm, ενώ για εφαρμογές που δεν περιλαμβάνουν τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων είναι 15 cm.

5

Εγκατάσταση των φύλλων EccoGravel

Τα φύλλα του συστήματος ECCOgravel® εγκαθίστανται στην επιφάνεια με το γεωύφασμα στο κάτω μέρος. Αφού κοπούν με κοπίδι ή δίσκο κοπής, με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζουν και να αλληλοσυμπληρώνονται.

6

Πλήρωση με αδρανές υλικό

Η πλήρωση του συστήματος θα πρέπει να γίνει χωρίς τη μεταφορά μεγάλου φορτίου αδρανούς προς τα μη πληρωμένα φύλλα και η επιφάνεια θα πρέπει να ομαλοποιηθεί με ένα φτυάρι, βούρτσα, τσουγκράνα.

7

Επιθεώρηση και τελική οριζοντίωση

Προτείνεται επιθεώρηση και ομαλοποίηση της επιφάνειας μερικές εβδομάδες μετά την αρχική χρήση, καθώς και προσθήκη επιπλέον αδρανούς υλικού όπου χρειάζεται. Δεν θα παρατηρηθούν πλέον βυθίσεις ή ενοχλητικοί σχηματισμοί στην επιφάνεια.

Εφαρμογές

Το Σύστημα Σταθεροποίησης Αδρανών Υλικών ECCOgravel® διατίθεται σε δύο ύψη, ECCOgravel® 30, ύψους 3 cm κατάλληλο για εφαρμογές που περιλαμβάνουν τη διέλευση και στάση πεζών και μικρών τροχήλατων με φορτίο ως 250 kg και ECCOgravel® 40 ύψους 4 cm για εφαρμογές που περιλαμβάνουν τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων.