Σύστημα σταθεροποίησης χλοοτάπιτα [EccoDAL]

Το σύστημα σταθεροποίησης χλοοτάπητα EccoDal δημιουργεί λειτουργικές, πράσινες επιφάνειες, ανθεκτικές στην έντονη χρήση και την κίνηση ή στάθμευση οχημάτων.  Πρόκειται για διάτρητο πλέγμα που παραμένει ισχυρό σε πολύ μεγάλο φορτίο αλλά και ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ έχει πλήρως φυσικό αποτέλεσμα.  Είναι απόλυτα υδατοπερατό, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των σκληρών επιφανειών στη βελτίωση του μικροκλίματος, στην ενίσχυση των υπόγειων υδάτων και στην πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων.

eccodal

Πλεονεκτήματα

Εγκατάσταση

1

Εκσκαφή

Αρχικά, εκτελούνται οι αναγκαίες εργασίες εκσκαφής. Το επιφανειακό έδαφος θα πρέπει να αφαιρεθεί

2

Τοποθέτηση ορίων

Τα όρια θα πρέπει να τοποθετηθούν 1-2 cm πάνω από τα φύλλα του συστήματος σταθεροποίησης αδρανών υλικών.

3

Προσθήκη υπόβασης

Η υπόβαση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε βάθος τουλάχιστον 25 cm και να γίνει συμπίεση με δονητική πλάκα ανά στρώσεις των 20 cm το πολύ. Η θεμελίωση μπορεί να αποτελείται από: θραύσματα ασβεστόλιθου, πορφυρίτη, σκυροδέματος (μέγεθος κόκκου: 0-32 mm ή 0-40 mm).

4

Εφαρμογή της στρώσης οριζοντίωσης

Το βάθος της στρώσης οριζοντίωσης για εφαρμογές οχημάτων είναι 5 cm, ενώ για εφαρμογές που δεν περιλαμβάνουν τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων είναι 15 cm.

5

Εγκατάσταση συστήματος EccoDal

Οι μονάδες του συστήματος ECCOdal® εγκαθίστανται  στην επιφάνεια και ασφαλίζονται μέσω των αρμών διαστολής που διαθέτουν, αφού κοπούν στις επιθυμητές διαστάσεις με  δίσκο κοπής.

6

Προσθήκη υποστρώματος στο σύστημα EccoDal

Προστίθεται κατάλληλο εδαφικό  υπόστρωμα για την πλήρωση του συστήματος.

7

Σπορά

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της σποράς χλοοτάπητα επιφανειακά του συστήματος.

8

Επιθεώρηση

Προτείνεται τελική επιθεώρηση μερικές εβδομάδες μετά την αρχική χρήση.

Εφαρμογές