Σύστημα διαχωρισμού με αδρανή υλικά EccoFence ALUBOX

Το Σύστημα Διαχωρισμού με Αδρανή Υλικά EccoFence Alubox αποτελεί ένα στενό (μόνο 16.5 cm) και σύγχρονο διαχωριστικό στοιχείο.

Η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι διαθέτει πλαϊνές άκρες καθώς και προφίλ κορυφής από αλουμίνιο, που το καθιστά κομψό αλλά και κατάλληλο και για χρήση σαν καθιστικό ή πάγκο υπαίθριου χώρου.

Η εγκατάστασή του είναι εύκολη και γρήγορη.

Οδηγίες τοποθέτησης

Πλεονεκτήματα

eccofence-alubox

Ιδιαίτερος σχεδιασμός

Διαθέτει πλαϊνές άκρες και προφίλ κορυφής από αλουμίνιο, προσδίδοντάς του αισθητική και κομψότητα. Το πλέγμα είναι γαλβανισμένο.

eccofence-alubox

Προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες

Το σύστημα παρουσιάζει  ευκολία προσαρμογής στις επιθυμητές διαστάσεις με τη χρήση ενός δίσκου λείανσης και ενός κόφτη. Μετά την επέμβαση προτείνεται η επεξεργασία των προσβεβλημένων επιφανειών με σπρέι αλουμινίου-ψευδαργύρου.

eccofence-alubox

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση

Δεν παρουσιάζεται καμία δυσκολία στη σύνδεση των διαχωριστικών στοιχείων μεταξύ τους και  δεν απαιτείται κάποιο ειδικό εργαλείο.

eccofence-alubox

Πρακτικό ΚΙΤ εγκατάστασης

Διατίθεται με:   πλέγματα, ακριανές πλευρές που λειτουργούν και ως πόδια βάσης, προφίλ κορυφής από αλουμίνιο και αποστάτες που αποτρέπουν την παραμόρφωση με το χρόνο. Η συναρμολόγηση και η πλήρωση με τον επιθυμητό τύπο αδρανούς υλικού γίνεται χειρωνακτικά, απευθείας στο χώρο εφαρμογής. Δεν περιλαμβάνονται: μπουλόνια αγκύρωσης, βίδες, παξιμάδια.

Εγκατάσταση

1.1

Εγκατάσταση θεμελίωσης από σκυρόδεμα - Επιλογή 1

Εγκατάσταση σε πλάκα από σκυρόδεμα, με πλάτος τουλάχιστον 50 cm, μήκος ανάλογο του συνολικού μήκους της εφαρμογής και βάθος τουλάχιστον 30 cm. Το σκυρόδεμα κατασκευάζεται επί τόπου και χύνεται στο έδαφος όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα διαχωρισμού.

1.2

Εγκατάσταση θεμελίωσης από σκυρόδεμα - Επιλογή 2

Εγκατάσταση σε στοιχεία από σκυρόδεμα με διαστάσεις τουλάχιστον 50 x 50 x 50 cm. Το σκυρόδεμα κατασκευάζεται επί τόπου και χύνεται στο έδαφος όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα διαχωρισμού.

1.3

Εγκατάσταση θεμελίωσης από σκυρόδεμα - Επιλογή 3

Εγκατάσταση σε σκυρόδεμα ταχείας πήξης με πύρους αγκύρωσης. Ο κάθε πύρος διαθέτει 4 μπουλόνια αγκύρωσης. Δύο διαχωριστικά στοιχεία μπορούν να συνδεθούν με έναν πύρο, έτσι για δύο στοιχεία διαχωρισμού EccoFence Alubox τοποθετημένα στη σειρά και συνδεδεμένα μεταξύ τους, χρειάζονται 3 πύροι αγκύρωσης.

2

Σήμανση και ασφάλιση των μπουλονίων αγκρύσωης

Τα μπουλόνια αγκύρωσης σημειώνονται με τη χρήση των ακριανών πλευρών και της πλάκας βάσης. Η πρώτη πλευρά λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και η πλάκα βάσης βοηθά στον προσδιορισμό της απόστασης.Οι οπές δημιουργούνται στο σκυρόδεμα με τη χρήση διαμαντοτρύπανου (Ø 12).Τα μπουλόνια αγκύρωσης πακτώνονται στο σκυρόδεμα με τη χρήση σφυριού και ασφαλίζονται με το σφίξιμο των παξιμαδιών. Τα μπουλόνια αγκύρωσης διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Αν έχει επιλεχθεί η εγκατάσταση με πύρους τότε οι πύροι αγκύρωσης θα πρέπει να τοποθετηθούν στο έδαφος σε βάθος περίπου 50 cm και να προσαρμοστούν, αν χρειάζεται, ώστε να είναι κάθετοι στο έδαφος.

3

Τοποθέτηση του συρμάτινου πλέγματος

Οι ακριανές πλευρές αλουμινίου διαθέτουν  ειδικούς οδηγούς – εσοχές για την τοποθέτηση του συρμάτινου πλέγματος καθιστώντας τη σύνδεσή τους πολύ εύκολη.

4

Τοποθέτηση του διαχωριστικού στοιχείου στα μπουλόνια ή στους πυρσούς αγκύρωσης

5

Τοποθέτηση των αποστατών στο πρώτο επίπεδο πλήρωσης

Αρχικά γίνεται η τοποθέτηση της κάτω σειράς αποστατών, που εξασφαλίζουν ότι το πλέγμα δεν θα παραμορφωθεί. Το σχέδιο διάταξης υποδεικνύει τις θέσεις όπου πρέπει να τοποθετηθούν ακριβώς οι αποστάτες κα οι οποίες είναι σημαντικό να τηρούνται.

6

Σφίξιμο των μπουλονίων αγκύρωσης ή των πύρων αγκύρωσης στο έδαφος

Αφού τοποθετηθούν οι αποστάτες, τα μπουλόνια αγκύρωσης ασφαλίζονται με τα παξιμάδια, τα οποία φέρουν το σύστημα διαχωρισμού EccoFence ALUBOX στη σωστή θέση και επιτρέπουν μικρές ρυθμίσεις ώστε να είναι επίπεδο και κάθετο στο έδαφος. Στην περίπτωση που έχουν επιλεχθεί πύροι αγκύρωσης τότε προτείνεται η χρήση σκυροδέματος ταχείας πήξης, 75 kg σκυροδέματος ανά πύρο. Το σκυρόδεμα ταχείας πήξης στερεοποιείται σε 2 ώρες.

7

Τοποθέτηση των ξύλινων στοιχείων πάνω από τους αποστάτες

Tα ξύλινα τεμάχια τοποθετούνται πάνω στους αποστάτες, ώστε να τους προστατεύσουν κατά τη διαδικασίας πλήρωσης.

8

Πλήρωση του 1ου επιπέδου του διαχωριστικού στοιχείου

Το διαχωριστικό στοιχείο πληρώνεται με αδρανές υλικό, μέχρι το πρώτο επίπεδο πλήρωσης που ορίζεται από τους αποστάτες και τα ξύλινα στοιχεία και στη συνέχεια αφαιρούνται τα προστατευτικά ξύλινα στοιχεία. Καλύτερη κατανομή πυκνότητας και εγκατάσταση των αδρανών μπορεί να επιτευχθεί με ελαφρύ χτύπημα του διαχωριστικού στοιχείου με ένα ξύλινο σφυρί.

9

-

10

-