LITE-NET SYSTEM LWSS

LITE-NET SYSTEM LWSS


 • To LITE-NET SYSTEM LWSS είναι ένα καινοτόμο Σύστημα Ορθολογικής Διαχείρισης του νερού άρδευσης σε φυτεμένα δώματα, προσαρμοσμένο στο θερμό και ξηρό κλίμα των πεδινών και νησιωτικών περιοχών της Μεσογειακής ζώνης.
 • Η καινοτομία του οφείλεται στη δυνατότητα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής του νερού άρδευσης στο υπόστρωμα, η οποία εξασφαλίζεται από την τοποθέτηση του ειδικού πλέγματος LS LITE-NET εντός του υποστρώματος ανάπτυξης φυτικού υλικού και συγκεκριμένα στο επίπεδο της ριζόσφαιρας των φυτών.
 • Το σύστημα αποθηκεύει νερό, έξι φορές περισσότερο σε σχέση με τα οργανικά συστατικά και οκτώ φορές περισσότερο σε σχέση με τα τεμαχίδια της αργίλου του υποστρώματος.
 • Οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται γύρω από την ανοιχτή δομή του πλέγματος, με αποτέλεσμα να είναι άμεσα διαθέσιμο και να μπορεί να προσροφηθεί το 100% του αποθηκευμένου νερού από το πλέγμα.
 • Εξοικονομεί σημαντικές ποσότητες νερού, λόγω της συγκράτησης του μεγαλύτερου ποσοστού του στην περιοχή της ριζόσφαιρας, μειώνοντας δραστικά τις απαιτούμενες δόσεις άρδευσης.
 • Έχει εφαρμογή σε όλους τους τύπους φυτεμένων δωμάτων (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού, επικλινή), ενώ παράλληλα στα επικλινή δώματα ενισχύει τη συγκράτηση του φυτικού υλικού μέσω της αγκύρωσης των ριζών στο πλέγμα και ταυτόχρονα μειώνει το συχνό φαινόμενο της ολίσθησης του υποστρώματος.
 • Υποστηρικτικό Υλικό


   
  pdf_1