Σωλήνας άρδευσης με προστατευτικό κάλυμμα LS BLUELITE-TUBE

   Πρόκειται για μία νέα και πρωτοποριακή μέθοδο άρδευσης. Αποτελείται ένα σωλήνα άρδευσης ο οποίος είναι τοποθετημένος εντός ενός ανθεκτικού ειδικού καλύμματος υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής του νερού άρδευσης.   

   Το κάλυμμα του σωλήνα αποτελείται από διασυνδεδεμένους πόρους αέρα σε ποσοστό έως 90%, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει έντονη τριχοειδή λειτουργία. Το νερό της άρδευσης κατανέμεται με την τριχοειδή λειτουργία στο σύνολο του ειδικού καλύμματος και στη συνέχεια ποτίζει ομοιόμορφα τη περιοχή εγκατάστασης, σε μία μεγάλη επιφάνεια επαφής. Ο σωλήνας BLUELITE-TUBE τοποθετείται εντός του εδάφους (ή άλλου υποστρώματος) και συγκεκριμένα στο επίπεδο της ριζόσφαιρας της περιοχής φύτευσης .   Συνδυάζεται ιδανικά με το πλέγμα υψηλής αποθήκευσης και ομοιόμορφης διανομής νερού LS LITE-NET, με αποτέλεσμα το νερό άρδευσης να μεταφέρεται άμεσα και αποτελεσματικά απευθείας στην περιοχή της ριζόσφαιρας των φυτών.   

  Το κάλυμμα προστατεύει το σωλήνα από την είσοδο των ριζών, καθώς και από την υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς όταν τοποθετείται επιφανειακά στο έδαφος. Είναι απλός και εύκολος στην εγκατάσταση.

Εφαρμογές