Σύστημα αγκύρωσης LS DMK

Το σύστημα αγκύρωσης LS DMK χρησιμοποιείται για την στερέωση δένδρων σε φυτεμένα δώματα, χωρίς να απαιτείται αγκύρωση με διάτρηση κάποιου στοιχείου. Διαθέτει πρακτικό σύστημα ασφάλισης με ρύθμιση του μήκους των συρματόσχοινων, για γρήγορη και αποτελεσματική αγκύρωση των δένδρων. Εύκολης χρήσης και γρήγορης εγκατάστασης σύστημα, που παρέχεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Πολύ ισχυρό με κορυφαία αντοχή φορτίου. Μεγάλης διάρκειας ζωής. Ασφαλές και διακριτικό, το σύστημα είναι υπόγειο με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία του εξοπλισμού που δύναται να προκαλέσουν ατύχημα στους χρήστες του χώρου. Ευέλικτο με μεγάλη ποικιλία τύπων και μεγεθών που καλύπτουν πληθώρα εφαρμογών.

Εφαρμογές