Αποστραγγιστικό σύστημα LS GARDEN 25

Μονάδα συγκράτησης και αποστράγγισης από HDPE με υψηλή αποθήκευση νερού και κορυφαία αντοχή σε θλίψη. Έχει καινοτόμο σχήμα και επιλεγμένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που προσδίδουν εξαιρετικές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες. Η ειδική ανάγλυφη άκρη, επιτυγχάνει σταθερότερη κατασκευή και καλύτερο αερισμό. Ασφαλής και εύκολη συναρμολόγηση.

Εφαρμογές