Συστήματα υπόγειας αγκύρωσης δέντρων [RBK - PRBK - CFK - DMK]

rbk

Σταθεροποιούν τις νέες φυτεύσεις μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους δέντρων.

Τα συστήματα υπόγειας αγκύρωσης δέντρων έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να σταθεροποιούν τις νέες φυτεύσεις μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους δέντρων. Διαθέτουν σύστημα ασφάλισης με εύκολη χρήση και παρέχονται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Πλεονεκτήματα

Τα συστήματα υπόγειας αγκύρωσης δέντρων είναι:

• Ισχυρά: παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή φορτίου, ανάλογα με τον κάθε τύπο.

• Απλής και γρήγορης εγκατάστασης.

• Μεγάλης διάρκειας ζωής.

• Ασφαλή και διακριτικά: τα συστήματα είναι υπόγεια με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία του εξοπλισμού που δύναται να προκαλέσουν ατύχημα στους χρήστες του χώρου.

• Ευέλικτα: ποικιλία τύπων και μεγεθών καλύπτει πληθώρα εφαρμογών.

Διατίθενται 4 τύποι συστημάτων υπόγειας αγκύρωσης δέντρων

Standard Root Ball Kit [RBK]

Βασικός τύπος που   καλύπτει τις περισσότερες εφαρμογές  υπόγειας αγκύρωσης δέντρων.

rbk

Premium Root Ball Kit [PRBK]

Εξελιγμένος τύπος, καθώς μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις.  Επιτρέπει την προσαρμογή των σημείων αγκύρωσης  και την καθοδήγηση του ιμάντα στην καταλληλότερη θέση, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση του δέντρου.

prbk

Concrete Fixing Kit [CFK]

Σύστημα κατάλληλο για την  αγκύρωση δέντρων σε υπόστρωμα που εδράζεται σε επιφάνεια σκυροδέματος, όπου λόγω ρηχού υποστρώματος δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα προηγούμενα συστήματα [RBK, PRBK].

cfk

DMK

Σύστημα κατάλληλο για την  αγκύρωση δέντρων σε ρηχό υπόστρωμα  (π.χ. φυτεμένο δώμα), όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προηγούμενα συστήματα [RBK, PRBK, CFK] και χρησιμοποιείται ένα σύστημα έρματος, όπως στοιχεία από σκυρόδεμα ή μέταλλο.

dmk

Εφαρμογές