Σύστημα διαχωρισμού με αδρανή υλικά EccoFence KIT

Το Σύστημα Διαχωρισμού με Αδρανή Υλικά EccoFence Alubox αποτελεί ένα στενό (μόνο 16.5 cm) και σύγχρονο διαχωριστικό στοιχείο.

Η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι διαθέτει πλαϊνές άκρες καθώς και προφίλ κορυφής από αλουμίνιο, που το καθιστά κομψό αλλά και κατάλληλο και για χρήση σαν καθιστικό ή πάγκο υπαίθριου χώρου. Η εγκατάστασή του είναι εύκολη και γρήγορη.

Οδηγίες τοποθέτησης

Πλεονεκτήματα

eccofence-kit

Επαγγελματικό Kit - όλα σε ένα

Διατίθεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα: πλέγμα, ακριανές πλευρές, πόδια βάσης, αποστάτες που αποτρέπουν την παραμόρφωση με το χρόνο, αλλά και μπουλόνια αγκύρωσης, βίδες, παξιμάδια και πλαστικά καλύμματα. Δεν περιλαμβάνονται: σκυρόδεμα και εργαλεία (διαμαντοτρύπανο Ø 12, κλειδί 13-9 mm, σφυρί και δίσκος λείανσης).

eccofence-kit

Συναρμολόγηση και πλήρωση απευθείας στο χώρο εφαρμογής

Δεν παρουσιάζεται καμία δυσκολία στη σύνδεση των διαχωριστικών στοιχείων μεταξύ τους και δεν απαιτείται κάποιο ειδικό εργαλείο.

eccofence-kit

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση

Δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο εργαλείο για τη συναρμολόγηση, σύνδεση και εγκατάσταση των διαχωριστικών στοιχείων.

eccofence-kit

Προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες

Το σύστημα παρουσιάζει ευκολία προσαρμογής στις επιθυμητές διαστάσεις με τη χρήση ενός δίσκου λείανσης και ενός κόφτη. Μετά την επέμβαση προτείνεται η επεξεργασία των προσβεβλημένων επιφανειών με σπρέι αλουμινίου-ψευδαργύρου.

eccofence-kit

Σύνδεση δύο διαχωριστικλων στοιχείων μεταξύ τους

Η διαδικασία της σύνδεσης είναι πολύ απλή χάρη στις πλευρικές οπές που διαθέτουν και που επιτρέπουν το σχηματισμό όμορφων και ευθειών γραμμών περίφραξης και οριοθέτησης. Τα σημεία σύνδεσης δεν θα είναι εμφανή.

eccofence-kit

Μικρή απώλεια χώρου λόγω μικρού πλάτους συστήματος

Με πλάτος μόνο 20 cm προκαλούν πολύ περιορισμένη απώλεια χώρου, παραμένοντας σταθερά, στιβαρά και άκαμπτα.

eccofence-kit

Εγκατάσταση με τοποθέτηση στην επιφάνεια του εδάφους (με βάση πόδια)

Τα διαχωριστικά στοιχεία ECCOfence KIT μπορούν να εγκατασταθούν με απλή τοποθέτηση στην επιφάνεια του εδάφους. Η εγκατάσταση αυτή έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

• Εμποδίζει την επιβάρυνση του κατώτερου στρώματος των αδρανών υλικών με χώμα και λάσπη.

• Επιτρέπει την εγκατάσταση φωτισμού στο κάτω μέρος του διαχωριστικού στοιχείου.

• Ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των ποδιών βάσης επιτρέπει σε μικρά ζώα να συρθούν κάτω από το σύστημα, έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η βιοποικιλότητα. Επιπλέον, ο χώρος αυτός θα μπορούσε να είναι χώρος χλοοτάπητα ή φυτών.

Εγκατάσταση

1.1

Εγκατάσταση θεμελίωσης από σκυρόδεμα - Επιλογή 1

Εγκατάσταση σε  πλάκα από σκυρόδεμα, με πλάτος τουλάχιστον 50 cm, μήκος ανάλογο του συνολικού μήκους της εφαρμογής και βάθος τουλάχιστον 30 cm. Το σκυρόδεμα κατασκευάζεται επί τόπου και χύνεται στο έδαφος όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα διαχωρισμού.

1.2

Εγκατάσταση θεμελίωσης από σκυρόδεμα - Επιλογή 2

Εγκατάσταση σε  στοιχεία από σκυρόδεμα με διαστάσεις τουλάχιστον 50 x 50 x 50 cm. Το   σκυρόδεμα κατασκευάζεται επί τόπου και χύνεται στο έδαφος όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα διαχωρισμού.

1.3

Εγκατάσταση θεμελίωσης από σκυρόδεμα - Επιλογή 3

Εγκατάσταση σε σκυρόδεμα ταχείας πήξης με πύρους αγκύρωσης. Ο κάθε πύρος διαθέτει 4 μπουλόνια αγκύρωσης. Δύο διαχωριστικά στοιχεία μπορούν να συνδεθούν με έναν πύρο, έτσι για δύο στοιχεία διαχωρισμού EccoFence KIT τοποθετημένα στη σειρά και συνδεδεμένα μεταξύ τους,   χρειάζονται 3 πύροι αγκύρωσης.

2

Σήμανση των μπουλονίων αγκύρωσης

Τα μπουλόνια αγκύρωσης σημειώνονται με τη χρήση του ποδιού αναφοράς. Το πρώτο πόδι λειτουργεί ως πόδι αναφοράς για τον προσδιορισμό της απόστασης.

3

Δημιουργία οπών στη θεμελίωση

Οι οπές δημιουργούνται στο σκυρόδεμα με τη χρήση διαμαντοτρύπανου (Ø 12).

-

-

–