Συστήματα υπέργειας αγκύρωσης δέντρων TGK – PBK

Εξασφαλίζουν τη συγκράτηση του δέντρου στο έδαφος και την κατακόρυφη ανάπτυξη του.

Συστήματα υπέργειας αγκύρωσης δέντρων [TGK - PBK]


Τα συστήματα υπέργειας αγκύρωσης δέντρων παρέχουν μία λύση υπέργειας στήριξης που εξασφαλίζει τη συγκράτηση του δέντρου στο έδαφος και την κατακόρυφη ανάπτυξή του. Είναι κατάλληλα για την αγκύρωση δέντρων ύψους μέχρι 12 m και παρέχονται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Εφαρμογές